0915 592 179
vanmanh23.trinh@gmail.com

CƠ HỘI ĐẦU TƯ

BTOS
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BECAMEX TOKYU

Becamex Tokyu cung cấp dịch vụ “BTOS”, bao gồm hỗ trợ mua nhà, hoàn thiện nội thất và dịch vụ cho thuê. Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư thông qua mạng lưới khách hàng của chúng tôi trong và ngoài nước.

09-1